Collaboration

Podle zprávy společnosti Galaxy Research přilákaly kryptoměnové projekty v prvním čtvrtletí roku 2024 investice v úctyhodné výši 2,49 miliardy dolarů. Podle odborníků investoři v období od ledna do března 2024 uskutečnili 603 kryptoměnových transakcí. Celkový počet těchto transakcí se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 68 %, zatímco objem financování vzrostl o 29 %.
Kromě toho měly na zvýšení přílivu investic vliv různé makroekonomické faktory. Například v únoru a březnu 2024 Federální rezervní systém nezměnil úrokovou sazbu, což přispělo k tomu, že bitcoin překonal hranici 67 000 USD.

Odborníci upozorňují, že přibližně 80 % všech investic směřuje do začínajících podniků v raných fázích vývoje. Významné finanční prostředky se podařilo získat také řadě projektů v oblasti infrastruktury, Web3, nezaplatitelných tokenů (NFT), půjček a obchodování, decentralizovaného financování (DeFi) a L2.

Společnost Galaxy Digital zdůrazňuje, že díky rostoucímu zájmu o kryptoměny, který je patrný v posledních několika letech, získali profesionální investoři, korporace i noví zájemci nové příležitosti k umístění svého kapitálu. To bylo umožněno díky aktivní spolupráci.

Spolupráce značek se dnes stává stále významnějším a oblíbenějším strategickým nástrojem marketingu. Umožňuje značkám spojit síly a dosáhnout cílů, kterých by samy o sobě dosáhly jen obtížně. Taková spolupráce nejen rozšiřuje publikum a škáluje produkty, ale také posiluje pozice na trhu, zvyšuje známost a následně i zisky.

Spolupráce mezi značkami zahrnuje spolupráci mezi dvěma nebo více značkami působícími jak ve stejném oboru, tak v různých segmentech trhu. Účelem takového partnerství může být společná výroba výrobků, provádění společných marketingových kampaní nebo propagačních akcí s cílem zvýšit zisky a přilákat nové zákazníky. Kromě toho může usnadnit vývoj inovativních výrobků a úspěšné uvedení výrobků na trh.